Quyết định về việc công nhận đơn vị tư vấn Lập chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đợt 2)
Người đăng tin: Sở Xây dựng Ngày đăng tin: 07/03/2018 Lượt xem: 27


Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-SXD về việc công nhận đơn vị tư vấn Lập chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đợt 2). Nội dung như sau:

 

/documents/10184/12457/490302/QD_246_ChonThau_GiaVL/855326bb-6739-42ef-8fdc-f21ae6c03ee7

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 2 3 7 6 8 0
Đăng nhập