Hướng dẫn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Người đăng tin: Sở Xây dựng Ngày đăng tin: 08/02/2018 Lượt xem: 7


Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 215/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Nội dung như sau:

 

/documents/10184/12457/PhatNgon_Captin_Baochi/7d9014a5-66b7-4a8d-bece-461155283b01

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 2 3 7 8 2 5
Đăng nhập