Công bố thông tin về tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng
Người đăng tin: Sở Xây dựng Ngày đăng tin: 16/05/2017 Lượt xem: 4


Ngày 11 t háng 5 năm 2017, Sở Xây dựng đã có Thông báo số 4015/TB-SXD thông báo Công bố thông tin về tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng.

Nội dung như sau:

/documents/10184/12457/TB_thongTin_GiamdinhXD/4af9a2c9-d418-4f85-bc3d-37add15dfad4

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 2 3 7 7 9 3
Đăng nhập