Kế hoạch số 01/KH-UB ngày 03/02/2016 của Uỷ Ban BCĐB Quốc hội Khóa XIV & Đại Biểu HĐND TPĐN triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Người đăng tin: Sở Xây dựng Ngày đăng tin: 06/05/2016 Lượt xem: 2


Kế hoạch số 01/KH-UB ngày 03/02/2016 của Uỷ Ban BCĐB Quốc hội Khóa XIV & Đại Biểu HĐND TPĐN triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 6 7 2 5 7 1 3
Đăng nhập