Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Sở Xây dựng giai đoạn 2013-2015
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 19/02/2014 Lượt xem: 1


<p> <a href="http://sxd.danang.gov.vn/documents/10184/12457/a5cce2c2-a33e-4548-b7df-d31fe4cfefc6">Quyết định số 700/QĐ-SXD của Giám đốc Sở Xây dựng V/v Ban hành&nbsp;kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Sở Xây dựng giai đoạn 2013-2015</a></p> <p> ./.</p>

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 6 7 2 6 0 5 7
Đăng nhập