Thông báo triển khai Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 26/10/2022 của UBND thành phố 08/12/2022

Thông báo triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue và bệnh do vi rút Zika trên địa bàn thành phố 28/07/2022

Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức tại Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2022 03/06/2022

KẾ HOẠCH Về việc xét tuyển viên chức của Ban Nghĩa trang, trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2022 16/05/2022

Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức tại Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2021 14/06/2021

Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức của Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2021 03/06/2021

Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 27/11/2020

Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của ngành Xây dựng Đà Nẵng 05/05/2019

Kế hoạch Phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 17/09/2018

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 07/03/2018

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 4 6 9 1 6 0
Đăng nhập