Lấy ý kiến thông tin đồ án quy hoạch phân khu Công nghệ cao (không bao gồm phần diện tích để triển khai dự án khu Công nghệ cao Đà Nẵng) 20/09/2022

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hồ sơ Quy chế Quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng và Danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thành... 19/09/2022

Lấy ý kiến đóng góp ý (lần cuối) thông tin hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 05/10/2020

Quy hoạch tổng thể Hệ thống giao thông tĩnh thành phố Đà Nẵng 20/06/2019

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 6 9 5 0 6 8 8
Đăng nhập