Thông báo triển khai QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình 27/12/2022

Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình 08/12/2022

Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng 08/12/2022

Bảng tổng hợp các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đến tháng 10 năm 2021 29/10/2021

Thông báo triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng 10/09/2021

Nghiêm túc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố 31/07/2021

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đến tháng 6 năm 2021) 04/06/2021

Chủ động phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa, bão năm 2021 03/06/2021

Thông báo về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản đợt 2 năm 2020 09/01/2021

Thực hiện Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 09/01/2021

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 4 6 9 0 8 4
Đăng nhập