Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 01/2023/TRUONGMINH của Công ty TNHH Trường Minh 23/05/2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 02/2023/TRUONGMINH của Công ty TNHH Trường Minh 16/05/2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 01/BCBHQ-SZM của Công ty Cổ phần Suzumax 12/05/2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 0926-CBNTC/2023 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu NTC Đà Nẵng 20/04/2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 192-CBNTC/2023 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu NTC Đà Nẵng 06/04/2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 01/2023/CBHQ ngày 30/3/2023 của Công ty TNHH Zutton Group 06/04/2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 38-CBHAA/2023 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hòa An An 29/03/2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 41-CBHAA/2023 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hòa An An 28/03/2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 0892-0899-CBNTC/2023 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu NTC Đà Nẵng 27/03/2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp Quy số 1255-CBNTC/2023 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu NTC Đà Nẵng 27/03/2023

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 4 9 9 4 2
Đăng nhập