Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho người lao động tại các công trình xây dựng 02/06/2023

Thông báo suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022 29/05/2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng... 29/05/2023

Triển khai các giải pháp thực hiện chủ trương tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng và cả năm 2023 26/05/2023

Chủ trương đầu tư tủ điện chiếu sáng công cộng kết nối về Trung tâm điều khiển chiếu sáng 17/05/2023

Chủ động thực hiện việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố... 08/05/2023

Giám sát việc thay thế từ đèn Sodium thành đèn LED nhằm tiết kiệm điện của hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Đà Nẵng 08/09/2022

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác, giám sát việc chăm sóc duy trì cây xanh đô thị 08/09/2022

Trung tâm giám sát điều khiển điện chiếu sáng, một thành tố xây dựng đô thị thông minh 01/07/2022

Về việc liên quan đến hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của chủ đầu tư 31/05/2022

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 4 9 4 9 6
Đăng nhập