Công bố danh mục nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở (đợt 3) 09/11/2023

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán tại dự án Căn hộ The Filmore đợt 15 07/11/2023

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng 03/11/2023

Huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại dự án... 03/11/2023

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 11/10/2023

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán tại dự án Căn thộ The Filmore đợt 14 25/09/2023

Công bố thông tin về phương án bố trí thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố 11/09/2023

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò đủ điều kiện được bán đợt 15 07/08/2023

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán tại dự án Căn hộ The Filmore đợt 13 27/07/2023

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Chung cư The Sang - The Sang Residence đủ điều kiện được bán đợt 9 06/07/2023

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

2 0 2 9 5 9 6 6
Đăng nhập