Kỳ vọng về định hướng trong quy chế Quản lý Kiến trúc TP Đà Nẵng sau điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng quê hương (29-3-1975 – 29-3-2021), thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030,   tầm nhìn đến năm 2045. Đối với Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng, đây là một tín hiệu đáng mừng cho quy hoạch và phát triển đô thị thành phố, là vận hội lớn cho sự tái hồi phục nhanh chóng trên nền tảng cơ sở pháp lý quy hoạch cao nhất và quan trọng nhất, là động lực thúc đẩy cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của thành phố trong tương lai.

Về chủ trương lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị của thành phố Đà Nẵng, căn cứ khoản 1 Điều 2 Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó: "Giao UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng, làm cơ sở cho quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố". Hiện nay, thành phố cũng đã lên Kế hoạch triển khai các thành phần công việc sau quy hoạch chung, theo đó dự kiến hoàn thành Quy chế quản lý kiến trúc thành phố trong giai đoạn từ 2021-2022.

Qua chương trình Cà phê sáng do Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng tổ chức cho giới Kiến trúc sư đang hoạt động trên địa bàn thành phố, qua 02 số vào năm 2019 và 2021 diển ra sôi nổi và nóng nhất nhất vẫn là chủ đề xoay quanh các quy định quản lý kiến trúc xây dựng từ Trung ương đến địa phương, cuộc đối thoại giữa các Kiến trúc sư và Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, nhiều câu hỏi do Kiến trúc sư đặt ra và các đại diện các cơ quan quản lý nhà nước trả lời chuyên sâu nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng.

Hình 1: Diễn giả và toàn thể KTS tham dự chương trình cà phê sáng số 3 - 2021

Điểm qua một số câu hỏi và nội dung trả lời quan trọng trong chương trình Cà phê sáng cùng Kiến trúc sư số thứ 01 năm 2019, để có thể phân tích, đánh giá và xác định tầm quan trọng của Quy chế quản lý kiến trúc thành phố.

Nhóm câu hỏi 1: Trước đây, tại thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 về ban hành quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng rất khoa học, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và giới kiến trúc sư trong thiết kế, đầu tư và xây dựng, trong đó quy định quản lý kiến trúc cụ thể về chỉ tiêu kiến trúc xây dựng (mật độ xây dựng, khoảng lùi, độ vươn, số tầng, chiều cao các tầng…) tương ứng với lộ giới đường tiếp giáp, diện tích đất, kích thước mặt tiền lô đất… để xác định chỉ tiêu xây dựng, quy mô nhà ở riêng lẻ và 4 nhóm công trình, gồm: Nhóm 1: Khách sạn, văn phòng làm việc…; nhóm 2: Nhà hàng, siêu thị, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng…; nhóm 3: Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, cơ sở thể dục thể thao…; nhóm 4: Cở sở sản xuất, kho bãi, kho hàng… tại các khu vực dân cư, gồm: Khu có quy hoạch chi tiết, có mặt tiền dọc theo các tuyến đường phố cũ, chỉnh trang; giáp đường kiệt hẻm. Ngoài ra, quy định cũng kế thừa một số chỉ tiêu xây dựng chọn lọc của các khu dân cư đã có quy hoạch chi tiết với danh mục kèm theo cho từng địa bàn quận, huyện.

Tuy nhiên, đến ngày 27/12/2018, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo đó bãi bỏ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND và Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND thành phố (sửa đổi Điều 15 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND). Dẫn đến việc nhà đầu tư, kiến trúc sư không còn cơ sở để thiết kế đầu tư xây dựng. Trong khi các quy định tại Quy chuẩn xây dựng lại không phù hợp với thực tiễn.

Trả lời câu 1: Qua 07 năm ban hành và áp dụng theo Quyết định 47/2012/QĐ-UBND, quy định này cũng đã quen thuộc, đi vào thực tiễn cuộc  sống, tuy nhiên qua các đợt thanh tra, kiểm tra xác định quy định có một phần chưa phù hợp với Luật đất đai (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, mục đích sử dụng đất…), sự thiếu đồng bộ với quy hoạch chung, phân khu, quy hoạch chi tiết cũng như Quy chuẩn tại thời điểm đó, nên thành phố buộc phải hủy bỏ và thực hiện tạm thời theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD (đến trước ngày 01/7/2020); trường hợp khu dân cư có quy hoạch chi tiết đã ban hành Thiết kế đô thị; quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc…thì được tiếp tục áp dụng theo Thiết kế đô thị và quy hoạch, quy định trước đây.

Hình 2: KTS Phạm Phú Bình hỏi, TS. KTS Tô Văn Hùng - CT Hội KTS ĐN, GĐ Sở TNMT trả lời

Hình 3: 03 vị chủ trì buổi Tọa đàm: Từ trái sang: TS.KTS Phùng Phú Phong – GĐ SXD, PCT Hội QH&PTĐT VN, TS.KTS Tô Văn Hùng-CT Hội KTS Đà Nẵng, GĐ Sở TN&MT; Ths Lê Hồng Phong – PP DN KTTT&TN Sở KH&ĐT

Hình 4: Ths. KTS Trần Phước Hòa Bình-PCT Hội KTS Đà Nẵng điều phối chương trình cà phê sáng số 3 - 2021

Tuy nhiên, đối chiếu quy định, Hội Kiến trúc sư thành phố nhận thấy, Quy chuẩn chỉ quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch đô thị - nông thôn (lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch…), làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương trong lĩnh vực quy hoạch đô thị - nông thôn… Do đó, việc áp dụng trực tiếp Quy chuẩn để quản lý kiến trúc xây dựng là chưa phù hợp. Được biết, sau khi hủy Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND vào năm 2018, thành phố có nghiên cứu và dự thảo điều chỉnh Quy định quản lý kiến trúc công trình, tuy nhiên, chưa được thành phố thống nhất và phê duyệt, ban hành. Qua đánh giá, Hội nhận định có 03 nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm và chưa ban hành quy định cho địa phương thời điểm đó: Một là do rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn của ngành xây dựng đang dự thảo lấy ý kiến và sắp ban hành; Hai là thành phố đang điều chỉnh quy hoạch chung; Ba là khung và nội dung dự thảo điều chỉnh, phát triển theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND (cũ), là quy định mà Trung ương xác định nhiều điểm không phù hợp. Đặc biệt, ngay thời điểm Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo Luật Quy hoạch 2009 và Nghị định 38/2010/NĐ-CP bị bãi bỏ và thay bằng Quy chế quản lý kiến trúc theo Luật Kiến trúc năm 2019 và Nghị định 85/2020/NĐ-CP. Do đó, đây là thời điểm vàng để Đà Nẵng lập Quy chế quản lý kiến trúc sau khi Quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt và nền tảng các quy định pháp luật trong ngành xây dựng mới ban hành, khá ổn định và vững chắc.

Nhóm câu hỏi 2: Liên quan đến căn cứ để thiết kế xây dựng cao tầng tại thành phố Đà Nẵng.

Trả lời câu hỏi 2: Do tính đặc thù của đô thị Đà Nẵng, nên căn cứ để nghiên cứu, thiết kế đầu tư và xây dựng nhà cao tầng tại thành phố Đà Nẵng phải xem xét từng vị trí (địa bàn, lộ giới…), tùy theo diện tích,  mục đích sử dụng đất… đối chiếu đồng bộ với các quy hoạch: chung, phân khu, chi tiết, thiết kế đô thị; Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành; Sơ đồ vị trí các điểm nhấn kiến trúc; Quy hoạch bề mặt giới hạn độ cao chướng ngại vật hàng không khu vực thành phố Đà Nẵng, gồm: tĩnh không khống chế khu vực sân bay Quốc tế Đà Nẵng và khu vực Sân bay Nước Mặn, các trận địa pháo, trận địa tên lửa, khu vực đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ; khu vực An ninh quốc phòng; đánh giá hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; chỉ tiêu phân bổ quy mô dân số theo quy hoạch phân khu; đánh giá tác động giao thông, bảo vệ môi trường và cảnh quan… (tùy trường hợp cụ thể mà áp dụng một phần, nhiều hay toàn phần quy định trên), từ đó có thể xác định có hay không được xây dựng nhà cao tầng tại vị trí dự kiến đầu tư, và nếu được thì mục đích sử dụng và quy mô công trình như thế nào là phù hợp.

Qua các buổi tọa đàm, đối thoại với Kiến trúc sư hành nghề và sinh viên năm cuối các Trường ĐH đào tạo Kiến trúc sư, Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng cũng đánh giá còn nhiều khó khăn, bất cập trong quy trình, quy định pháp luật liên quan đến ngành xây dựng, nên đã chia sẻ một số kiến thức và kinh nghiệm cho Kiến trúc sư như sau:

1. Nghiên cứu học tập, trao dồi kiến thức về quy định pháp luật song song với nghiên cứu sáng tác quy hoạch – kiến trúc. Bởi cụm từ "Tư vấn" trước thiết kế đã bao hàm cả tư vấn về pháp lý, pháp luật cho chủ đầu tư làm theo quy định.

2. Các quy định pháp luật cần biết để triển khai dự án không chỉ dừng ở ngành xây dựng, mà còn nghiên cứu kỹ quy định của các ngành khác có liên quan, như: Luật đất đai, Luật đầu tư , về PCCC, Luật du lịch (cơ sở lưu trú), ngành Công Thương (Cửa hàng xăng dầu..), ngành Giao thông vận tải (Cảng biển…), Cục tác chiến Bộ Quốc phòng và Sư đoàn 372-QK5 (tĩnh không sân bay), Sư đoàn 375 – QK5 (trận địa pháo, trận địa tên lửa), Trung tâm khí tượng thủy văn (khu vực khống chế quanh trạm), QK5-Bộ Chỉ huy quân sự thành phố (khu vực An ninh quốc phòng)…

3. Khi nhận đề nghị thiết kế từ chủ đầu tư về Quy hoạch - kiến trúc, các Kiến trúc sư cần làm gì?

- Kiểm tra QHC – QHPK – QHCT – TKĐT, quy định khác (nếu có) – Mục đích và thời hạn tại Giấy CNQSDĐ – Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất – Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành và những lưu ý nêu trên làm cơ sở đề xuất.

- Việc triển khai thiết kế cần lưu ý đảm bảo Mật độ xây dựng, Mật độ cây xanh, hệ số sử dụng đất, khoảng lùi, độ vươn, hình thức kiến trúc, tính toán đảm bảo quy mô dân số, thiết chế đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, diện tích đỗ đậu xe, đánh giá tác động giao thông…

- Tương ứng loại, cấp công trình để thực hiện việc lập hồ sơ thiết kế, thẩm tra, thẩm định theo quy định.

- Lưu ý các điều khoản trong Hợp đồng lao động, Hợp đồng Tư vấn thiết kế, thành phần hồ sơ… để hồ sơ được bảo hộ tác quyền trong sáng tác kiến trúc nếu xảy ra tranh chấp, vi phạm tác quyền sáng tác quy hoạch - kiến trúc.

Tuy nhiên, Hội Kiến trúc sư thành phố thiết nghĩ để tháo gỡ khó khăn này một cách căng cơ, trong thời điểm cực kỳ phù hợp, như: hoàng loạt quy định mới của ngành xây dựng được ban hành và có hiệu lực từ năm 2019 đến nay, đặc biệt là Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD, Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14, Nghị định 85/2020/NĐ-CP và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt … thì việc Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sớm cho nghiên cứu, lập và trình duyệt Quy chế quản lý Kiến trúc thành phố Đà Nẵng như tiến độ đã đề ra là vô cùng thuận lợi và cần thiết cho các nhà đầu tư và giới kiến trúc sư trong đầu tư và thiết kế xây dựng.

Trước đây, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được quy định tại Điều 60 Luật Quy hoạch đô thị 2009 và hướng dẫn tại Nghị định 38/2010/NĐ-CP. Nay, Luật Kiến trúc 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, đã bãi bỏ Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc; thay vào đó bổ sung quy định về Quy chế quản lý kiến trúc; cụ thể, Quy chế quản lý kiến trúc được lập cho các đô thị và điểm dân cư nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có một số yêu cầu phải đáp ứng nổi bật, như:

- Phù hợp với thiết kế đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

- Phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương…

Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng rất kỳ vọng về định hướng trong Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng lần này sẽ có tính ứng dụng thực tiễn vào đời sống cao, đảm bảo hài hòa các yếu tố giữa tính lịch sử, sự kế thừa, đảm bảo quy định pháp luật hiện hành, có tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch có liên quan và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng một đô thị Đà Nẵng phát triển hiện đại, bền vững và đầy bản sắc trong tương lai.

Hình 6: Ths KTS Trần Phước Hòa Bình nói chuyện với SV Kiến trúc Trường ĐH Bách Khoa ĐN

Tác giả bài viết: Ths KTS Trần Phước Hòa Bình - Phó Trưởng phòng Cấp phép xây dựng - Sở Xây dựng TPĐN, UVBCH - Phó Ban kiểm tra Hội KTS Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội KTS Đà Nẵng.


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập