V/v công khai kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông

     Thực hiện Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND thành phố về việc thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 6124/QĐ-UBND ngày 14/12/2018.

     Sở Xây dựng kính thông báo kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/12/2019.

     Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng trân trọng kính báo./.

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập