Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03, Quý I năm 2019

Ngày 25 tháng 6 năm 2019 Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 197/QĐ-SXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng: Tháng 01, tháng 02, tháng 03 Quý I năm 2019

Tải file Quyết định số 197/QĐ-SXD về chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03, Quý I năm 2019 tại link đây

P. Quản lý Các hoạt động xây dựng - Lệ Quyên


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập