Bàn giao nguyên trạng Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng sang trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

     Thực hiện Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngày 30/5/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng đã tổ chức tiến hành bàn giao nguyên trạng Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng sang trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. Theo đó, việc bàn giao chi tiết sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thành trong tháng 6 năm 2019.

Ông Đinh Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Mai Mã Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng và ông Lê Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

Ông Mai Mã Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng

Các thành viên của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng và Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tham dự buổi Lễ bàn giao 

    Tại buổi Lễ bàn giao, Lãnh đạo hai Sở cũng đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp tạo điều kiện để Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập