Danh sách các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Từ năm 2014 đến nay)

     Từ năm 2014 đến nay, Sở Xây dựng đã có văn bản thông báo hoạt động đối với 23 Sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thông báo chấm dứt hoạt động đối với 03 Sàn giao dịch bất động sản gửi Bộ Xây dựng đăng tải trên website Mạng các Sàn giao dịch bất động sản Việt Nam theo quy định (đính kèm danh sách).

     Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Việt Uyên

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập