Đà Nẵng được lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030

      Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013. Qua 5 năm thực hiện, Đà Nẵng đã triển khai nhiều dự án ở các mức độ khác nhau, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cũng đã nảy sinh những vấn đề mới mang tính tổng thể, có tác động lớn đến sự phát triển của đô thị, ảnh hưởng đến định hướng Quy hoạch chung đã được phê duyệt trước đây. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương cho phép điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố tại Công văn số 680/TTg-CN ngày 17/5/2017.

      Song song với lập Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung gửi Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thu thập dư liệu đầu vào để phục vụ lập đồ án; ... UBND thành phố cũng chủ động có Công văn số 8233/UBND-SXD ngày 24/10/2018 xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn với yêu cầu:

      Cùng với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ giao tham gia mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN. Chính quyền Đà Nẵng nhận thấy Singapore là mẫu hình phù hợp để học tập, vì có nhiều kinh nghiệm về xây dựng đô thị thông minh, vừa là đô thị có sự tương đồng về địa lý, khí hậu, quy mô và các chính sách phát triển đô thị tiên tiến như: đô thị nén, mật độ cao nhưng nhiều không gian công cộng, hệ thống giao thông thông minh và hiện đại, phục vụ tối đa nhu cầu của người dân... 

 

 

Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

      Theo yêu cầu của UBND thành phố Đà Nẵng thì đơn vị tư vấn cần có năng lực, kinh nghiệm để lập và triển khai các quy hoạch mang tính chiến lược, bài bản, hiện đại, nhằm xử lý cơ bản các vấn đề bất cập, phát sinh của quy hoạch đô thị Đà Nẵng, đồng thời đảm bảo mục tiêu phát triển đô thị có bản sắc, xanh, giúp đưa ra định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh trong khu vực.

       Ngay sau khi Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các bộ, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng liên hệ làm việc với các bộ, ngành liên quan tại các văn bản giải trình số 9023/UBND-SKHĐT ngày 19/11/2018; số 3454/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 27/11/2018. Và Bộ Xây dựng có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ số 2823/BXD-QHKT ngày 08/11/2018; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8513/BKHĐT ngày 29/11/2018 tham mưu Thủ tướng Chính phủ về phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn quy hoạch chung Thành phố.

         Ngày 03/12/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký Công bản số Tại Công văn số 1709/TTg-CN về phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.

        Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý áp dụng Điều 26, Luật Đấu thầu năm 2013 để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 theo đề nghị của Thành phố Đà Nẵng.

        Đồng thời yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng tiếp thu các ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng để chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn trong trường hợp đặc biệt đảm bảo chất lượng, tiến độ và theo quy định của pháp luật.

Phòng Phát triển đô thị - Đức Yên    

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập