Công bố Kết luận thanh tra tại UBND quận Hải Châu

Thực hiện Quyết định số 229/QĐ-SXD ngày 15/8/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác cấp phép xây dựng tại UBND quận Hải Châu.

Ngày 19/11/2018, Sở Xây dựng đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 10572/KL-SXD của Giám đốc Sở Xây dựng về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác cấp phép xây dựng tại UBND quận Hải Châu.

Thành phần dự buổi công bố gồm có ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 229/QĐ-SXD, ông Nguyễn Minh Huy - Phó Chủ tịch UBND quận cùng với đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc UBND quận.

Ảnh Minh họa

Kết quả thanh tra cho thấy, UBND quận, các phòng ban chuyên môn cơ bản chấp hành các quy định trong công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn quận; thực hiện công tác cấp phép nhanh, tỷ lệ hồ sơ sớm hạn rất cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân. Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra một số thiếu sót trong quá trình thực hiện công tác cấp phép xây dựng tại UBND quận trong thời gian từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017 và từ tháng 01/2018 đến tháng 6/2018, cụ thể như sau:

UBND quận chưa cập nhật một số nội dung hướng dẫn cấp phép xây dựng tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 (đơn cấp phép xây dựng, bản kê khai kinh nghiệm của các tổ chức cá nhân tư vấn thiết kế vẫn còn áp dụng theo mẫu tại Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/11/2012).

Giấy phép xây dựng chưa thể hiện đầy đủ theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016; tồn tại một số sai sót trong bản vẽ thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng; qua kiểm tra một số hồ sơ, thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng chưa đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016.

Việc thực hiện xây dựng công trình theo giấy phép được cấp tại UBND quận: Đa số các công trình xây dựng thi công cơ bản đảm bảo theo hồ sơ giấy phép xây dựng được cấp, tuy nhiên còn tồn tại một số công trình xây dựng sai phép (mở rộng diện tích xây dựng, nâng tầng không đúng theo hồ sơ thiết kế).

Qua đó kiến nghị UBND quận nghiêm túc tổ chức kiểm điểm đối với những tồn tại, thiếu sót đã được nêu trong nội dung kết luận thanh tra; đề nghị UBND quận và các đơn vị liên quan thực hiện khắc phục những sai sót, xử lý đối với những sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra; đề nghị phòng chuyên môn thuộc UBND quận rút kinh nghiệm trong công tác cấp phép xây dựng cho những năm tiếp tiếp theo, thực hiện công tác cấp phép xây dựng đúng theo quy định của pháp luật.

 Lãnh đạo UBND quận Hải Châu thống nhất với nội dung kết luận thanh tra, cam kết chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện nghiêm nội dung kết luận thanh tra, báo cáo UBND thành phố và Sở Xây dựng theo quy định.

Hiện nay, UBND quận Hải Châu đang chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

Thanh Tra Sở Xây dựng - Bùi kính  

Nội dung Quyết định số 229/QĐ-SXD xem bên dưới:

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập