Tổng kết kết quả triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018, với mục đích hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng; kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm, đồng thời kịp thời biểu dương các chủ thể thực hiện tốt trong quá trình triển khai. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018, cụ thể:

Đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 của ngành Xây dựng; ban hành Văn bản hướng dẫn các tổ các cá nhân, tổ chức tham gia xây dựng trên địa bàn thành phố tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sử dụng công trình xây dựng, đồng thời tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 tại công trình xây dựng.

Đã tổ chức 03 đợt tập huấn, hướng dẫn các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng tại các công trình xây dựng dự kiến sẽ kiểm tra trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

Đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường kết hợp với kiểm tra hồ sơ việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với 37 công trình (trong đó có 28 công trình dân dụng và 9 công trình hạ tầng kỹ thuật). Trong quá trình tổ chức tập huấn và kiểm tra công trình, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị thông tin đại chúng như: VTV8, DRT, Báo Xây dựng... tham gia đưa tin kịp thời các hoạt động trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 của ngành Xây dựng.

Ảnh minh họa

Qua kiểm tra thực tế hiện trường, tại thời điểm kiểm tra, đã có 11 công trình chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều đơn vị nhận thức chưa đầy đủ, còn xem nhẹ công tác an toàn lao động, chấp hành không đầy đủ quy định pháp luật về an toàn trong quá trình thi công. Đối với các hành vi này, Sở Xây dựng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm không những nâng cao tính giáo dục, răn đe đối với người được kiểm tra mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến các đối tượng còn lại. Cụ thể Sở Xây dựng đã giao Thanh tra Sở xem xét, xử phạt đối với 11 công trình. (Danh sách các công trình thực hiện tốt, công trình vi phạm theo Phụ lục đính kèm).

          Bên cạnh việc kiểm tra công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, Sở cũng tiến hành kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân theo quy định. Qua kiểm tra, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình theo Khoản 1, Điều 57 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Sở Xây dựng đã chỉ đạo Thanh tra Sở xử phạt: nhà thầu thi công, đơn vị giám sát thi công không đảm bảo điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức và năng lực hành nghề của cá nhân tại 14/35 công trình.

Đánh giá chung: Qua triển khai các hoạt động liên quan đến hưởng ứng Tháng an toàn lao động, vệ sinh lao động nhất là việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, các chủ thể được tham gia đã nhận thức sâu sát hơn vai trò, ý nghĩa công tác an toàn trong quá trình thi công xây dựng; hiểu biết cụ thể, chi tiết hơn các quy định pháp luật về an toàn lao động trong xây dựng. Sau khi được tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền, nhiều tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đã tăng cường công tác phổ biến, quán triệt nội quy, quy định về an toàn lao động đến người lao động; lắp dựng thêm các băng rôn, khẩu hiệu về an toàn trên công trường nhằm giáo dục, tuyên truyền để người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa của việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động. Thanh tra Sở đã xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ thể vi phạm trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Trong thời gian đến cần tăng cường hơn nữa công tác hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn lao động; ý thức chấp hành các quy định, nội quy về lao động của người lao động nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm hạn chế thấp nhất tình hình mất an toàn lao động trên công trường xây dựng. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của Sở Xây dựng; đồng thời kịp thời biểu dương trên phương tiện thông tin đại chúng, website của Sở Xây dựng các chủ thể thực hiện tốt trong công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng; tiếp tục theo dõi, đề xuất khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt trong công tác đảm bảo an toàn lao động vào cuối năm 2018; đồng thời tham mưu tổ chức hội thảo, tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động.

       Trên đây là tổng kết tình hình  triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng./.

Đính kèm:

- Báo cáo số 5346/BC-SXD ngày 13/6/2018.

- Phụ lục Danh sách các công trình thực hiện tốt, công trình vi phạm. (xem bên dưới)

                                                                                          Chi cục Giám định xây dựng - Xuân Hòa

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập