Góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Kế hoạch số 10619/KH-UBND ngày 29/12/2017 về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố, trong đó giao Sở Xây dựng sớm ban hành các quy định, quy trình, biện pháp nhằm chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng (Ban hành quy chế phối hợp).

- Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (xem tại đây).

- Công văn số 4181/SXD-TTS ngày 14/5/2018 của Sở Xây dựng  góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (lần 2) (xem bên dưới)

Kế hoạch số 10619/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố (xem bên dưới).

 

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập