Về việc thi sát hạch và cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản (đợt 2 năm 2017)

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây Dựng và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây Dựng, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 1 năm 2017 từ ngày 03/4/2017 đến hết ngày 03/5/2017.

Nay, Sở Xây dựng thông báo kỳ thi Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản – đợt 02 năm 2017 như sau:

1. Thời gian và địa điểm thi:

- Thời gian thi: 7giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 năm 2017;

- Địa điểm: Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng – 34 Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

2. Nội dung thi (theo khoản 1 điều 6 của Thông tư 11/2015/TT-BXD)

Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung:

a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; Thị trường bất động sản; Đầu tư bất động sản; Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; Giải quyết tình huống trên thực tế.

Thí sinh thi không đạt yêu cầu phần nào thì thi lại phần đó. Mỗi kỳ thi chỉ tổ chức thi lại 1 lần và không phải nộp kinh phí thi lại.

3. Hình thức thi

a) Hình thức thi:

- Phần kiến thức cơ sở: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian thi 45 phút.

- Phần kiến thức chuyên môn: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian thi 45 phút.

b) Ngôn ngữ thi:

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (trường hợp thí sinh là người nước ngoài thì được sử dụng phiên dịch).

4. Kinh phí dự thi và cấp chứng chỉ:

- Kinh phí dự thi: 600.000 đồng/thí sinh.

- Kinh phí cấp chứng chỉ: 200.000 đồng/chứng chỉ.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo cho các cá nhân có nhu cầu được biết. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Quản nhà, điện thoại số 0236. 3565539.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý nhà và Thị trường bât động sản - Việt Uyên    

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập