Quy chế Hướng dẫn về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, ngày 20/10/2017, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5861/2017/QĐ-UBND Ban hành quy chế hướng dẫn quản lý, sủ dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Quy chế gồm 4 Chương, 25 Điều hướng dẫn về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo Quy chế, đối tượng áp dụng: Các cơ quan nhà nước, gồm có: Văn phòng Hội đồng nhân dân các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước gồm: Văn phòng UBND thành phố, UBND các quận, huyện, UBND các phường, xã, các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc UBND các cấp; Các đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính); Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc; Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc quản lý, sử dụng công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Nguyên tắc quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc: Công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước phải được quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí tài sản của nhà nước; phải đúng công năng thiết kế, đúng mục đích nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá và cải cách hành chính nhà nước. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập được giao trực tiếp quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản được giao, bảo đảm việc điều hành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính được giao trực tiếp quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc có trách nhiệm ký hợp đồng thuê với Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng. Tuyệt đối không được sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc vào các mục đích sản xuất kinh doanh, cho thuê, cho mượn, sang nhượng, làm nhà ở hoặc tự điều chuyển cho đối tượng khác không đúng thẩm quyền…. Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý sử dụng, công sở, trụ sở, nhà làm việc: Lập hồ sơ quản lý, lưu trữ hồ sơ quản lý và báo cáo tình hình biến động trong công tác quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc theo quy định; Bố trí sắp xếp chỗ làm việc hiệu quả và thuận lợi cho hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng quy chế nội bộ về quản lý sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc và phổ biến quy chế nội bộ và quy định này cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan; Lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì, cải tạo, xây dựng lại theo quy định; Thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc định kỳ hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước cấp trên về công sở, trụ sở, nhà làm việc theo quy định; Kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc; Quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Khi có chủ trương đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa lớn làm thay đổi kiến trúc, diện tích sử dụng phải trao đổi ý kiến bằng văn bản với đơn vị quản lý nhà (Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng).

Xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng nhà công sở, trụ sở, nhà làm việc: Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên về các vi phạm của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình.

Bên cạnh đó, nghiêm cấm tổ chức, cá nhân có các hành vi như sau: Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt công sở, trụ sở, nhà làm việc dưới mọi hình thức. Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước. Sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ; sử dụng lãng phí hoặc không sử dụng nhà công sở, trụ sở, nhà làm việc được giao gây lãng phí. Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng công sở, trụ sở, nhà làm việc; chiếm giữ, sử dụng trái phép.... Tùy theo mức độ vi phạm trong việc quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc, cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệm báo cáo, đề xuất cơ quan chức năng, cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.

* Xem chi tiết Quyết định số 5861/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng bên dưới

                                                                                                   M.Y- Phòng Quản lý Nhà

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập