Hướng dẫn đăng ký và sử dụng chức năng đăng ký tài khoản công dân điện tử trên Hệ thống eGov bằng tin nhắn

Thực hiện Công văn số 2258/STTTT-CNTT ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Truyền thông hướng dẫn đăng ký và sử dụng chức năng đăng ký tài khoản công dân điện tử trên Hệ thống eGov bằng tin nhắn. Sở Xây dựng xin giới thiệu để công dân thực hiện.

Nội dung Công văn số 2258/STTTT-CNTT như sau:

 

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập