Danh sách các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đến tháng 12 năm 2018)

Thực hiện các quy định về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có các Thông báo số 2531/SXD-QLXD ngày 28/3/2017 và 3113/SXD-QLXD ngày 14/4/2017, Quyết định số 177/QĐ-SXD ngày 10/5/2017 và 190/QĐ-SXD ngày 18/5/2017 v/v phê duyệt danh sách các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, gồm danh sách các đơn vị như sau

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập