Quyết định công bố Giá thép và giá cát trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng tháng 4 và tháng 5 năm 2021 (21/06/2021)
Nội dung file pdf: Download file Quản lý các hoạt động xây dựng - Trang Nguyện
Quyết định về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV năm 2020 (02/03/2021)
Nội dung chi tiết theo Phụ lục: File Pdf đính kèm Lệ Quyên - Phòng Quản lý Hoạt động Xây dựng
Quyết định về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2020 (19/11/2020)
Nội dung chi tiết theo Phụ lục: File Pdf đính kèm Phòng Quản lý các hoạt động Xây dựng - Lệ Quyê...
Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng tại thành phố Đà Nẵng quý III năm 2020 (20/10/2020)
Link truy cập: https://sxd.danang.gov.vn/web/guest/cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung Phòng Quản lý c...
Quyết định về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6, và Quý II năm 2020 (04/09/2020)
Nội dung chi tiết theo Phụ lục: file Pdf đính kèm Quản lý các hoạt động Xây dựng - Lệ Quyên...
Hướng dẫn công bố giá vật liệu xây dựng theo định kỳ hàng quý (15/07/2020)
Quản lý hoạt động Xây dựng - Trang Nguyện
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 07, tháng 08, tháng 09, Quý III năm 2019 (26/12/2019)
Ngày 18 tháng 12 năm 2019 Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 378/QĐ-SXD về việ...
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, tháng 05, tháng 06, Quý II năm 2019 (21/08/2019)
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, tháng 05, tháng 06, Quý II năm 2019 File Pdf  Quyết định...
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03, Quý I năm 2019 (09/07/2019)
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03, Quý I năm 2019


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập