Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

Thông báo về việc công bố Bộ thủ tục Hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (26/09/2020)
File pdf: Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ th...
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (18/01/2020)
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2020 Số liệu cập nhật tháng 1: link 1 Số liệu cập...
Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (21/08/2018)
Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có thông báo số 7650/TB-SXD về việc Công...
Về việc đẩy mạnh triển khai tiếp nhận hồ sơ,trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (16/08/2018)
Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 183...
Về việc quy định lắp đặt hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng (13/12/2017)
Ngày 11 tháng 12 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 11028/SXD-QLN về v...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập