Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

Thông báo về việc khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Xây dựng năm 2021 (20/08/2021)
Địa chỉ đánh giá: https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/-anh-gia Văn phòng Sở Xây dựng - Mi...
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (21/07/2021)
File pdf 1 kèm: Nội dung báo cáo 06 tháng gửi UBND thành phố Đà Nẵng File pdf 2 kèm: Nội dung báo c...
Thông báo khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng trong thời điểm chống dịch Covid 19 (21/07/2021)
File pdf kèm: Hướng dẫn Quy trình số hoá hồ sơ thẩm định Dự án đầu tư xây dựng Văn phòng Sở Xây ...
Thông báo về việc công bố Bộ thủ tục Hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (26/09/2020)
File pdf: Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ th...
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (18/01/2020)
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2020 Số liệu cập nhật tháng 1: link 1 Số liệu cập...


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập