Hiển thị bài viết Hiển thị bài viết

10 Mẫu nhà xây dựng 2 tầng, có Tổng DT sàn nhỏ hơn 250m2

 

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 và dưới 03 tầng không nằm trong khu bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn công trình và các công trình lân cận.

 

Từ những nội dung trên. Phòng Quản lý kiến trúc Đô thị – Sở Xây dựng tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành 10 mẫu nhà để đăng trên Website Sở cho nhân dân trên địa bàn thành phố áp dụng.

 

10 mẫu nhà:

Mẫu số 01    
Mẫu số 02
Mẫu số 03

Mẫu số 04

Mẫu số 05

Mẫu số 06

Mẫu số 07

Mẫu số 08

Mẫu số 09

Mẫu số 10

 

Nguyễn Văn Quốc - Phòng Quản lý kiến trúc đô thị   

 

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thỏa thuận đấu nối hoặc cấp phép đấu nối thoát nước

Quy trình tiếp nhận và trả hồ sơ cấp phép thi công đấu nối thoát nước được tiến hành như sau:

1, Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thỏa thuận đấu nối hoặc cấp phép đấu nối thoát nước nộp hồ sơ tại Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải.

- Bước 2: Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải gửi văn bản đề nghị thỏa thuận đấu nối hoặc cấp phép thoát nước, kèm theo đơn đề nghị thỏa thuận đấu nối hoặc cấp phép đấu nối thoát nước của tổ chức, công dân cho Sở Xây dựng để kiểm tra (thời hạn xử lý 03 ngày làm việc).

- Bước 3: Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ và thực tế hiện trường, có văn bản thỏa thuận đấu nối, cấp phép đấu nối hoặc từ chối trong trường hợp không đảm bảo yêu cầu theo quy định (thời hạn xử lý 05 ngày làm việc).

- Bước 4: Trả kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.

 Lưu ý: Đối với trường hợp cấp phép đấu nối, sau khi có Giấy phép đấu nối của Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải liên hệ Sở Giao thông vận tải để được cấp Giấy phép thi công và trả kết quả cuối cùng (bao gồm cả 02 Giấy phép) cho tổ chức, công dân (thời hạn xử lý 02 ngày làm việc).

2. Cách thức thực hiện: Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.

3. Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp thoả thuận đấu nối thực hiện trước khi có thiết kế bản vẽ thi công.

          + Đơn đề nghị thỏa thuận đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị của tổ chức, công dân.

          + Văn bản đề xuất thỏa thuận đấu nối của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải.

          + Hồ sơ phương án đấu nối được lập bởi đơn vị hoặc cá nhân có đủ tư cách pháp nhân theo quy định, gồm có:

          . Bản vẽ (với tỉ lệ theo quy định hiện hành): Sơ đồ vị trí đấu nối, mặt bằng, mặt cắt đấu nối thể hiện phương án đấu nối.

          . Thuyết minh: Tính toán sơ bộ lưu lượng đấu nối.

- Trường hợp đề nghị cấp phép đấu nối sau khi có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và đã thi công hoàn thành hạng mục thoát nước của công trình (chuẩn bị thực hiện đấu nối).

          + Đơn đề nghị cấp phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị của tổ chức, công dân.

          + Văn bản đề xuất cấp phép đấu nối của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải.

          + Hồ sơ thiết kế đấu nối được lập bởi đơn vị hoặc cá nhân có đủ tư cách pháp nhân theo quy định, gồm có:

          . Bản vẽ (với tỉ lệ theo quy định hiện hành): Sơ đồ vị trí đấu nối, mặt bằng, mặt cắt đấu nối thể hiện cao trình, khẩu độ, kết cấu mương cống đấu nối và mương cống hiện trạng (hoặc hồ sơ thiết kế công trình được phê duyệt có thể hiện phần đấu nối, kèm theo Quyết định phê duyệt của Chủ đầu tư).

          . Thuyết minh: Tính toán lưu lượng đấu nối, biện pháp thi công đấu nối và đảm bảo an toàn giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật lân cận, chất lượng nước thải (kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt hoặc Cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định (nếu có)).

4.Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5. Thời hạn giải quyết:  

- Trường hợp không có Báo cáo đánh giá tác động môi trường: 10 ngày làm việc, trong đó:

+ Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải: 03 ngày làm việc.

+ Sở Xây dựng: 05 ngày làm việc.

+ Sở Giao thông vận tải: 02 ngày làm việc.

- Trường hợp có Báo cáo đánh giá tác động môi trường: 15 ngày làm việc, trong đó:

+ Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải: 08 ngày làm việc.

+ Sở Xây dựng: 05 ngày làm việc.

+ Sở Giao thông vận tải: 02 ngày làm việc.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

8. Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản thỏa thuận đấu nối, Giấy phép đấu nối hoặc văn bản từ chối thỏa thuận đấu nối, cấp phép đấu nối.

9. Lệ phí: Không có

10. Mẫu đơn, tờ khai: Không có.

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng thỏa thuận đấu nối hoặc cấp phép đấu nối đối với tất cả các loại công trình (trừ nhà ở riêng lẻ do Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thỏa thuận hoặc cấp phép).

.12.Căn cứ  pháp lý:

          - Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

- Thông tư 09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định quản lý, vận hành khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

./.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quanLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập