Hiển thị bài viết Hiển thị bài viết

10 Mẫu nhà xây dựng 2 tầng, có Tổng DT sàn nhỏ hơn 250m2

 

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 và dưới 03 tầng không nằm trong khu bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn công trình và các công trình lân cận.

 

Từ những nội dung trên. Phòng Quản lý kiến trúc Đô thị – Sở Xây dựng tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành 10 mẫu nhà để đăng trên Website Sở cho nhân dân trên địa bàn thành phố áp dụng.

 

10 mẫu nhà:

Mẫu số 01    
Mẫu số 02
Mẫu số 03

Mẫu số 04

Mẫu số 05

Mẫu số 06

Mẫu số 07

Mẫu số 08

Mẫu số 09

Mẫu số 10

 

Nguyễn Văn Quốc - Phòng Quản lý kiến trúc đô thị   

 

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà thầu nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sở Xây dựng.

          Bước 2: Sở Xây dựng kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; ghi Phiếu biên nhận, trong đó có đầy đủ các thông tin theo quy định và ngày hẹn trả kết quả.

Bước 4: Sở Xây dựng lập văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung và gửi trả hồ sơ cho chủ đầu tư để điều chỉnh nếu hồ sơ không đảm bảo theo quy định. Thời gian trả hồ sơ không quá: 10 ngày làm việc.

Bước 5: Sở Xây dựng xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ và đúng theo quy định thì tiến hành cấp Giấy phép cho nhà thầu.

Bước 6: Nhà thầu nhận Giấy phép thầu tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ; nộp lệ phí theo quy định.

Cách thực hiện

Hồ sơ được nhà thầu nộp tại nộp tại Sở Xây dựng nếu dự án là nhóm B,C.

 Sở Xây dựng xem xét hồ sơ đã nộp để cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu theo yêu cầu.

Thành phần

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu theo mẫu.

- Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp.

- Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu theo mẫu và báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm của 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam).

- Hợp đồng hoặc thỏa thuận liên danh với nhà thầu Việt Nam đối với trường hợp đã ký hợp đồng liên danh khi dự thầu hoặc chào thầu. Hợp đồng với thầu phụ Việt Nam đối với trường hợp đã xác định được danh sách thầu phụ Việt Nam khi dự thầu hoặc chào thầu.

- Trường hợp khi dự thầu hoặc chọn thầu chưa xác định được thầu phụ thì phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận nguyên tắc với thầu phụ Việt Nam kèm theo văn bản chấp thuận của chủ đầu tư.

- Giấy uỷ quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu theo mẫu.

* Lưu ý:  Đối với hồ sơ đ nghị cấp giấy phép thầu phát sinh trong cùng năm thì hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu theo mẫu.

- Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

- Hợp đồng hoặc thỏa thuận liên danh với nhà thầu Việt Nam đối với trường hợp đã ký hợp đồng liên danh khi dự thầu hoặc chào thầu. Hợp đồng với thầu phụ Việt Nam đối với trường hợp đã xác định được danh sách thầu phụ Việt Nam khi dự thầu hoặc chào thầu.

- Trường hợp khi dự thầu hoặc chọn thầu chưa xác định được thầu phụ thì phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận nguyên tắc với thầu phụ Việt Nam kèm theo văn bản chấp thuận của chủ đầu tư.

- Giấy uỷ quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu theo mẫu.

Số lượng hồ sơ

Gồm 02 bộ, trong đó:

+ 01 bộ hồ sơ gốc.

+ 01 bộ hồ sơ sao.

Thời hạn giải quyết 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp
Ghi chú thời hạn giải quyết  
Cơ quan thực hiện khác

+ Sở Xây dựng cấp nếu dự án là nhóm B, C.

Lĩnh vực Lĩnh vực xây dựng
Kết quả thực hiện Giấy phép thầu
Lệ phí 2.000.000 đồng.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu phải làm bằng tiếng Việt.

- Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự.

- Các giấy tờ, tài liệu khác nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng.

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Chính phủ V/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

- Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg.

- Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Kí hiệu biên nhận  

Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quanLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập