Tin tức nổi bật

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

  • 3794/QĐ-UBND 26/11/2021 Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND thành phố về việc bãi bỏ, bổ sung một số thủ tục...
  • 38/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc Ban...
  • Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng, thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày...
  • Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
  • Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

Thư viện video Thư viện video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

 

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 4 6 9 0 7 7
Đăng nhập