Tin tức nổi bật

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

  • 30-CT/TU Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo cảu Đảng đối với việc triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng...
  • 48/QĐ-BXD 30/01/2023 Quyết định số 48/QĐ-BXD ngày 30/01/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết...
  • 02/2023/TT-BXD 20/04/2023 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
  • 1426/QĐ-BXD 30/12/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin
  • 3794/QĐ-UBND 26/11/2021 Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND thành phố về việc bãi bỏ, bổ sung một số thủ tục...

Thư viện video Thư viện video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

 

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

2 0 4 0 6 0 7 5
Đăng nhập